ภาษาไทย ม.5

[-HoMe-] [-Thai M.5-] [-WeBBoArD-] Webmaster Contact usepasa usepasa(2) Custom Rich-Text Page What's New

ข้อมูลเรื่องต่างๆที่ควรทราบใน ม.5 และข้อสอบ

คุณธรรมและมารยาทในการสื่อสาร  คุณธรรมในการสื่อสาร   มารยาทในการสื่อสาร ฯลฯ

การวิเคราะห์คำสมาส และวิธีการสนธิในภาษาไทย

ความหมายของการฟัง  จุดมุ่งหมายของการฟัง และการฟังที่ดี

  ว่าด้วยเรื่องภาษาบาลี สันสกฤต การสังเกตคำบาลีและสันสกฤตในภาษาไทย ความแตกต่างที่เด่นชัดของภาษาไทยกับภาษาอื่น คำวภัตติ์ คำสมาส คำสนธิ คำแผลง การวิเคราะห์กลุ่มคำ์ ประโยค การเพิ่มคำ และราชาศัพท์
Nasdaq Stock Market Information
Largest collection of free MP3s to play or download, free MP3 software
BabyCenter Store--content and quality products--You name it, we have it.

Search Engines

You know us as the Internet's original search engine.
One of the most visited hubs on the Internet, reaching one out of every two Web users.
With over half a million sites, divided into more than 25,000 categories, Yahoo! is both browseable and searchable.
GO Network is a new brand that brings together the very best of the Internet in one, easy-to-use place.
Have Fun!